תוכנית מ"פים קרביים

אג'ילייט מפעילה תוכנית מ"פים קרביים. בתוכנית זו מפ"ים נבחרים להשתתף בפורום המפתח ובוחן ציוד מתקדם יותר לחיילי צה"ל. כל מ"פ שנבחר לתוכנית יקבל ציוד של אג'ילייט ללא עלות למטרת ניסויים בשטח, משתתף בפגישות בהן מפתחים ציוד חדש ומוצאים פתרונות לבעיות עם ציוד קיים היום בצה"ל ואתגרים חדשים בלחימה מודרנית.

תנאי סף לקבלה לתוכנית-מ"פ של יחידת חי"ר או יחידה מובחרת. לשלוח בקשה להתקבל לתוכנית לחצו כאן.